Cricket Sweden Spelarutvecklingsplan

Spelarutvecklingsplanen är Cricket Swedens riktlinje för en framgångsrik
utveckling av de aktiva medlemmarnas sportsliga resultat.
Målgrupp för spelarutvecklingsplanen är alla aktiva och de funktioner och personer som stöder de aktiva.
Spelarutvecklingsplanen beskriver det arbets- och förhållningssätt Cricket Sweden har valt för att framgångsrikt utveckla de aktiva.
Spelarutvecklingsplanen innehåller både fasta krav och rekommendationer för hur utvecklingsarbetet ska gå till och omfattar alla utvecklingsnivåer: barn, ungdom, junior, senior och elit.

Den beskriver också lämpliga utvecklingssteg i respektive skillset:
slå, slunga och fånga.

Cricket Sweden - Player Development Plan

   
The Player Development Plan is Cricket Sweden's guidelines

for the successful development of the sporting achievements
of its active members.
The target audience for these guidelines is all active players
and the functions and people who support them.
The guidelines describe the approach Cricket Sweden has taken
to successfully develop its active players.
The guidelines contain both specific requirements and recommendations
for development work and cover all stages of development:
child, youth, junior, senior and elite.
They also outline appropriate development steps within each skill area:
batting, bowling and fielding.
   

Documents