Cricket För Nybörjare utbildning

Den här kursen är utformad för att hjälpa till att utveckla trygghet för tränare och ge dessa kunskap, insikt och praktisk förmåga att hålla träningspass för barn och skapa en säker och rolig miljö där spelaren står i centrum.

För att inleda din kurs i cricket för barn så behöver du först gå GTU 1 från SISU
Vem kan närvara?

Tränare som framför allt kommer att träna barn på nybörjarnivå.

Omfattning
∞ 1 stycken tretimmarsdelar
∞ Videor Övningsbank
∞ Möjligheten till stöd- vanligtvis i träningsmiljön i din egen klubb

Beginners Cricket education

This course is designed to help develop the confidence of coaches, providing them with the knowhow,
insight and practical skills to run sessions for children and create a safe and fun environment
that focuses on the player.
Please note that in order to start your children's cricket course you will first need to complete the
GTU 1 from SISU

Who can attend the course?

Coaches who will mainly train children at beginner level.
Scope
• 1 x three-hour parts
• Online video database
• Possible support sessions - normally in your club's training

environment

Vidare info