Övningsbank Cricket För Nybörjare

Hur använder jag övningsbanken?

Videorna i övningsbanken använder du som en komplement till Cricket för Nybörjare träningsmaterial. 
Ladda ned och bekanta dig med innehållet av programmet så att du kan använda övningsbanken som referens för inspiration till de olika övningar som finns. 

Slående/Batting

Slående (batting)

 • FÄRDIGHETER: Att träffa en boll i rörelse
 • Vanliga fel

Färdighetsövning: Skydda ditt slott

 • Nivå 1 - träffa en större boll utan att ditt slott träffas
 • Nivå 2 - träffa en mindre boll utan att ditt slott träffas
 • Nivå 3 - träffa en liten boll utan att dit slott träffas

Färdighetsövning: Träffa mellanrum

 • Nivå 1 - sikta och träffa boll utanför cirkeln
 • Nivå 2 - sikta och träffa boll utanför cirkeln genom att bollen studsar innanför cirkeln
 • Nivå 3 - Sikta och träffa boll och beholl den närmare slagmannen
 • Utvekla spelet - slår längst bott

Färdighetsövning: Bollen i rörelse

 • Nivå1 - Slå en större boll mellan 2 koner
 • Nivå 2 - Slå en mellanstår boll mellan 2 koner
 • Nivå 3 - Slå en mindre boll mellan 2 koner

Färdighetsövning: utveckla objektskontroll

 • Tvåhandsgrepp med vilken slagträ som helst
 • Studsa boll på slagträ
 • Studs boll och slå bollen

Färdighetsövning: cricket specific utvekling

 • Steg i bollens riktning
 • Kontrollera träff
 • Utveckla utmaningar 

Slunga/Bowling

Slunga (bowla)

 • FÄRDIGHETER: Att lista utt hur man slunga

Färdighetsövning: Krokadilflod/krokadilbäck

 • Nivå 1 - Sluga från stående position
 • Nivå 2 - Slunga gåendes eller springandes. Studsa bollen innanför bäcken 5 gånger
 • Nivå 3 - Slunga gåendes eller springandes. Studsa bollen och träffa wickets 5 gånger

Färdighetsövning: Egna mål kortare avstånd

 • Nivå 1 - Egna mål kortare avstånd
 • Nivå 2 - Längre avstånd, mindre mål
 • Nivå 3 - Längre avstånd, mindre mål
Vanliga fel

Färdighetsövning: Slungare (bowler) mot slagmän

 • Olika förslag för utveckling av spelet.

Kasta/Throw

Kasta

 • FÅRDIGHETER: Lista utt hur man kasta
 • Vanliga fel

Färdighetsövning: Testa din kastlängd

 • Nivå 1 - Kasta och träffa wickets. Kortare avstånd
 • Nivå 2 - Kasta och träffa wickets. Längre avstånd
 • Nivå 3 - Kast och träffa wickets på långt avstånd

Färdighetsövning 2: Rensa ditt område

 • Niva 1 - Rullande eller underarmkast
 • Niva 2 -Överarmkast
 • Niva 3 - Bowling

Färdighetsövning: Träffa mål

 • Träffa en stårre eller mindre mål med en större eller mindre bål.
 • Underarm eller överarmskast
 • Utveckla utmaningar med antal träff, storlek av mål, eller bollens storlek

Fånga/Fielding

Fånga

 • FÄRDIGHETER: Fånga på oliga sätt
 • Vanliga fel

Färdighetsövning: Fånga INDIVIDUELLT

 • Nivå 1 - Fånga och gå
 • Nivå 2 - Jogga fånga med två händer
 • Nivå 3 - Jågga och tar lyror med en hand

Färdighetsövning: Ta baksteg

 • Nivå 1 - Kasta/ta lyra med en studs
 • Nivå 2 - Kasta/ta lyra med underarmskast
 • Nivå 3 - Kasta7ta lyra med överarmskast

Färdinghetövning: Fånga i par

 • Niva 1 - Lyror med ett större föremål
 • Niva 2 - Lyror med ett mindre föremål
 • Niva 3- Lyror med änne mindre föremål

Färdighetsövning: Upprepa Spåret

 • Nivå 1 - Kasta mot en vägg 20 gånger, ändra ditt läge
 • Nivå 2 - Kasta och fånga själv 20 gånger, ändra ditt läge
 • Nivå 3 - Kasta med en partner 20 gånga, byta

Färdighetsövning: Utmana andra par

 • Nivå 1 - Ta lyror i par - 30 st "HOWZAT!"
 • Nivå 2 - Gå runt parvis - 50 st "HOWZAT!"
 • Nivå 3 - Gå runt parvis - 70+ "HOWZAT!"
Utmana dig själv
 • Nivå 1 - Kasta, applaudera, fånga (räkna antal)
 • Nivå 2 - Kasta och fånga med samma hand
 • Nivå 3 - Hämta ett objekt och ta lyra
Tävling:
 • Kung/Drottning