Vision och värdegrund

Vision
Svensk Cricket -  Tillsammans växer vi.
 
Verksamhetsidé
I kraft av ideella föreningar utvecklar vi cricket med kvalitet, för alla - hela livet. 
 
Värdegrund
Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden mångfald, gemenskap och allas rätt att vara med, arbetar vi för värderingar och en cricketanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot människor.