Tillstånd turneringar mm

Regler

En förening som önskar arrangera en turnering/internationell match inom Sverige
skall ansöka om tillstånd från SCF.
På samma sätt skall föreningar som spelar matcher utanför Sveriges gränser ansöka om tillstånd för detta.

Tillstånd att arrangera nationell turnering eller serie
SCF kan medge tillstånd för arrangemang av nationell turnering
(3 eller fler lag) eller serierAnsökan om tillstånd ska ske i så god tid som . möjligt dock senast 3 månader före första match och helst innan inbjudan skickas ut till eventuellt deltagande lag.

För att tillståndet godkänt ska SCF:s tävlingsbestämmelser tillämpas.
SCF kan medge dispens för eventuella avvikelser.
Eventuella avtal om turnering/cup med externa partners ska träffas
med förbehåll om att tillstånd kommer att beviljas.
Medlemsförening som inte fullgör sina skyldigheter enligt ovan
kan åläggas straffavgift om högst 20 000 kronor.

Tillstånd för internationella matcher 
Endast SCF eller medlemsförening har rätt att delta i internationella matcher. Samtliga anmälningar till internationellt seriespel ska ske
genom och godkännas av SCF. 

SCF kan medge tillstånd för deltagande i och arrangemang
av internationella cuper, turneringar och enstaka matcher.
Ansökan om deltagande i cuper, turneringar och enstaka matcher
ska ske i så god tid som möjligt dock senast en månad före första match.

Avtal om deltagande ska träffas med förbehåll om att tillstånd kommer att beviljas. Medlemsförening som inte fullgör sina skyldigheter enligt tävlingsbestämmelserna kan åläggas straffavgift om högst 20 000 kronor.  

Viktigt
Ingen spelare, olicensierad eller licensierad, är försäkrad
om de deltar i en turnering/match som ej beviljats tillstånd.
En match/turnering som ej beviljats tillstånd kan medföra böter
på 1 000 kronor per match.
Vid alla typer av tillstånd  skall personer som kallas till landslagsuppdrag prioritera detta före klubbverksamhet.

Godkända Nationella turneringar 2022

ArrangörDatumNamn på turneringen
Lund CC10 april-2022Womens cricket tournament