Säkerhetsdirektiv
ungdomscricket

Regler

Alla föreningar och administrerande organ, anslutna till Svenska Cricketförbundet och därmed Riksidrottsförbundet, skall följa dessa Säkerhetsdirektiv för Barn och Ungdomscricket såvida Svenska Cricketförbundets förbundsstyrelse ej medgivit annat.

1. Inledning

Direktiv för säkerhet i ungdoms cricket består av 6 delar:
• Crickethjälmar.
• Säkerhetsvägledning gällande ungdom
• Fielding Regler
• Fast Bowling direktiv
• Riktlinjer för unga spelare i senior Cricket
• Riktlinjer för mixlag
Det är obligatorisk att alla domare och föreningsledare följa alla 6 delar.

2. Crickethjälmar

2.1 Säkerhetsstandarden för hjälmar och ansiktsprotektor
Svenska Cricketförbundet beslutat att följa English Cricket Board (ECB) säkerhetsstandarden för hjälmar. För hjälmar den senaste brittiska säkerhetsstandarden är BS7928:2013. För ansiktsprotektorn den brittiska säkerhetsstandarden är BS7929-2:2009. En fullständig förteckning över hjälmar som uppfyller denna standard finns på www.ecb.co.uk/helmets.

2.2 Spelare 20 år gammal eller äldre
SCF rekommenderar att alla vuxna cricketutövare ska använder hjälmar när de är en slagman, en grindvakt eller en fältspelare som stå närmare än 5 meter från slagmans wicket.

2.3 Spelare under 20 år
Spelare som är mindre än 20år gammal ska använder hjälm när man spelar cricket som en Slagman. Liksom spelare som Grindvakt som står upp till wicket:n ska använder en hjälm eller ansiktsprotektor.

2.4 Kvinnor
Eftersom storleken på standard kvinnors cricket boll är mellan mäns och Junior standard bollar, är det rekommenderat att kvinnor använder hjälmar som har testats mot både mäns och Junior storlek bollen, eller åtminstone mot Junior storlek boll som eventuellt kan tränga igenom gapet ovanför ansiktes skydd på en hjälm för män.

2.5 Vad behöver serieadministrator och föreningar göra?
Föreningar ska se till att deras spelare är medvetna om Svenska Cricketförbundets direktiv och rekommendationer. Förening ska uppmuntra alla spelare att tank på sin egen hälsa och säkerhet när det gäller hjälmanvändning. Serieadministrator ska se till att deras tävlingsbestämmelse ta hänsyn till Svenska Cricketförbundets direktiv och rekommendationer.

3. Säkerhetsvägledning gällande ungdom

För att skydda de unga från skada ska alla unga spelare upp till 20 års ålder använda hjälmar. Med hjälp av skolor, cricket förening och ligor, skall användning av hjälmar från unga spelare nu bli standard praxis i cricket för hela Sverige. Hjälmar med ansiktsskydd eller galler måste använda vid spel mot en hård cricket boll i matcher och i övningssessioner Unga spelare bör betrakta en hjälm med ett ansiktsskydd som en normal del av skyddsutrustning när dem slå, tillsammans med benskydd, handskar och för pojkar en suspensoar. Unga grindvakter måste bära hjälm med ett ansiktsskydd, eller en grindvakt ansiktsprotektor när de står upp till stubbar. Unga spelare som står inom 7m av wicket:n ska använder en hjälm Unga spelare använder hjälm som har testats mot Junior cricketbollar. För att minimera överbelastning av kroppen från Fast Bowling när barn och ungdomar vaxer ska unga spela följa snabba bowling direktiv. Förälders eller vårdnadshavares skriftliga medgivande som tillåter en ung spelare att inte följa Svensk Cricketsförbundets säkerhetsvägledning accepteras inte i någon form. Lagledning tar ansvar för att deras spelare följa Svensk Cricketsförbundets säkerhetsvägledning

4. Fältspelares Regler

SCF har regler som täcker de minsta fält distanserna för unga spelare i alla matcher där en hård boll används.
• Ingen ung spelare i under 15 år skall tillåtas att sätta sig närmare än 7 meter från slagmans ställning vid slagmanslinje från mittlinje mellan stubbarna, utom bakom grind på av (off) sidan, tills slagman har spelat på bollen.
• För spelare i under 13 år är avstånd 11 meter.
• Dessa minimiavstånd gäller även om spelaren bär hjälm.
• Om en ung spelare i dessa åldersgrupper kommer inom den restriktiv avstånd skall domaren stoppa spelet omedelbart och instruera Fältspelare att flytta bakåt.
• Dessutom någon ung spelare i under 16 till under 18 åldersgrupper, som inte har uppnått 18 års ålder, måste bära hjälm och, för pojkar, en suspensoar när Fälts placerat 7,3 meter från slagmans position på slagmanslinje från mittlinje mellan stubbarna, utom bakom grinden på av (off) sidan. Spelare bör använda lämplig skyddsutrustning när de befinner sig i en position där de känner risk.
• Dessa Fälts regler gäller för all cricket i Sverige. Åldersgrupperna baseras på spelarens ålder vid midnatt den 31 augusti året före innevarande säsong.

5. Snabba bowling direktiv.

Ålder          Max övers/periodMax övers/dag
< 13 år510
14-15 år612
16-19 år718

Vid tillämpningen av dessa direktiv definieras en snabb bowlar till vilken en wicket-Keeper i samma åldersgrupp under normala omständigheter skulle stå bakåt för att ta bollen. 
Efter att ha avslutat en period den Bowler kan inte bowla igen, från vardera änden, tills motsvarande antal övers till längden på hans* period har bowlade från samma ände. En Bowler kan bytta ändar utan att avsluta sin nuvarande period förutsatt att han kan bowla nästa över som han lagligt kan från andra änden. Om detta inte sker, anses hans period vara avslutad. Om spelet avbryts av någon anledning, under mindre än 40 minuter, kan något spel som pågår vid tidpunkten för avbrottet fortsätta efter avbrottet upp till det maximala antalet övers per period för gällande åldersgrupp.  Om perioden inte fortsätter efter avbrottet den Bowler får inte bowla igen, från vardera änden, tills motsvarande antal övers till längden på hans period innan avbrottet har genomfört från samma ände. Om avbrottet är 40 minuter eller mer, oavsett om planerat eller inte, kan Bowler påbörja en ny period omedelbart. 
I matcher om 20 övers eller mindre per lag där tävlingsreglerna endast tillåter bowlare att bowla mindre än eller lika med det antal övers som anges som maximalt i en period i direktiven de stipulationer som kräver ett likvärdigt antal övers från samma ända att ha förgått innan en efterföljande period kan påbörjas ska inte gälla (t.ex. i någon åldersgrupp tävling där maximalt 4 övers per Bowler tillåts dessa kan bowlas när som helst i omgång oavsett antalet perioder bowlade).  
När en Bowler som omfattas av dessa direktiv har bowlade i en match kan han inte överskrida det maximala antalet övers per dag för sin åldersgrupp, även om han därefter bowlas snurra (spin). Han kan överskrida den maximala övers per period om bowling snurra (spin), men kan inte sedan återgå till bowling snabbt tills ett motsvarande antal övers till längden på hans period har bowlade från samma ände. 
Om han bowlas snurra utan att överskrida det maximala antalet övers i en period den maximala kommer att gälla så snart han återgår att bowla snabbt. Kaptener, team ledare och domare ombeds att se till att dessa direktiv följs hela tiden.
För vägledning rekommenderas att under en 7 dagars period en snabb Bowler inte bör bowla mer än 4 dagar under den perioden och för högst 2 dagar i rad.  
Åldersgrupperna baseras på spelarens ålder vid midnatt den 31 augusti året före innevarande säsong. 
Alla hänvisningar till han/hans ska tolkas så att de omfattar hon/hennes.

6. Riktlinjer för ungdomsspelare i seniorcricket

6.1 Allmänt 
SCF har utfärdat riktlinjer som omfattar urval och deltagande av unga spelare i öppen åldersgrupp cricket. Detta för att hjälpa föreningarna bestämma när de ska välja unga spelare i öppen åldersgrupp cricket och hur man bäst kan hjälpa deras cricket att utvecklas när de spelar inom öppna åldersgrupper. Vägledningen gäller för pojkar och flickor.  
SCF håller dessa riktlinjer under översyn. Enkelt uttryckt är det övergripande målet att låta unga spelare utvecklas i säkerhet, men inte förstöra spelet för vuxna. För att undvika tvivel gäller denna vägledning för utbildning och nät samt spel, för mäns och kvinnors cricket, och för inomhusspel. 

6.2 Vägledningen 
De allmänna:
• Att göra steget upp från Junior till öppen åldersgrupp cricket är en viktig händelse i någon spelares cricket erfarenhet. Se till att spelarens säkerhet, personliga utvecklingsbehov och övergripande cricket erfarenhet beaktas.
• Förening, tränare och lagledare måste ta hänsyn till de krav på ålder som beskrivs i denna vägledning.
• Varje fall skall bestämmas på individuell basis, beroende på spelarens förmåga och skede av kognitiv och känslomässig mognad att delta i Open Age cricket. Den lägsta ålders vägledning som anges nedan måste följas.
• Juniorer bör involveras i alla aspekter av spelet där det är möjligt, dvs. umgänge, gruppsamtal, praktik, beslutsfattande och så vidare, så att de känner en del av laget.
• Barn kommer ofta att känna sig mer bekväm och kunna uppträda om de har en familjemedlem eller vän som också spelar i sidan.
• Kom ihåg, barnens tidiga erfarenheter kommer att förbli med dem alltid och kommer ofta att avgöra om de vill fortsätta spela spelet eller ge upp och göra något annat
• Ge spelare möjlighet att visar sina talanger på ett lämpligt sätt. Barn som bara används som fältspelare kommer inte att fullt ut uppleva spelet.
• Vara stödjande, hela tiden, för alla former av ansträngning även när barn inte lyckas. Försök att sätta dem i situationer där de kommer att uppleva viss framgång (dock liten) och se massor av beröm och uppmuntran.
• Kaptenen bör informera de domare av de spelarna under 18 år i laget.

6.3 Begränsningar
SCF Hjälmar, snabb bowling direktiv och Fältregler bör alltid följas för juniorspelare i öppen åldersgrupp cricket. Minimiåldern för öppen cricket är åldersgruppen 13 år. Spelare måste vara i årskurs 8, och 12 år gammal den 1 september föregående år. Detta gäller alla klubb och distrikts spelare som inte är i ett län eller områdes lag. Skriftligt föräldramedgivande krävs. Undantagsvis, spelare som är utvalda i en län U12 lag på våren för en sommar lag är också berättigade att spela Open Age cricket.* var medveten om att på under 12 nivå rekommenderar SCF att fokus ligger på deltagande snarare än talang. För tillfället finns inget län som köra under 12 lager. Att inkludering av alla under 12 år i öppna åldersgrupper bör vara ett undantag och inte en förväntan. * förutsatt att de är minst 11 år gamla, är i skolår 7 den 1 september året före säsongen, och har skriftligt föräldramedgivande att spela. Det är viktigt att förening och tränare erkänner "plikt vård" skyldigheter de har gentemot unga spelare i öppen ålder cricket. Omsorgsplikten bör tolkas på två sätt:
• Att inte placera en ung spelare i en situation som innebär en orimlig risk för den unga spelaren, med beaktande av omständigheterna i matchen och spelarens relativa skicklighet • Inte att skapa en situation som placerar medlemmar av den motsatta sidan i en position där de inte kan spela cricket som de normalt skulle göra mot vuxna spelare Dessutom noterar riktlinjerna att förening och ligor måste känna igen de positiva erfarenheter som unga spelare ska ha i öppet ålders cricket. Föreningarna bör ge spelare möjlighet att visa sina talanger på ett lämpligt sätt. Barn som bara används som fält spelare kommer inte att fullt ut uppleva spelet.

7. Riktlinjer för mixlag

För klarhet SCF utfärda följande riktlinjer om blandat kön i pojkarnas cricket:
• SCF vill uppmuntra utvecklingen av Cricket oavsätt kön och uppmuntra blandad lag i ungdomscricket.
• Lagledare och tränare har en omsorgsplikt för alla spelare bör endast tillåtas delta om de ansvariga vuxna är nöjda med att de är behöriga att göra det.
• Lämpliga arrangemang måste finnas på plats, särskilt när det gäller ändrade anläggningar och transportarrangemang, om tillämpligt.
• I SCF: s nationella tävlingar gäller åldersgruppens krav för alla spelare oavsett kön.
• I lokala ligor och andra tävlingar är det upp till varje liga, eller tävling, att specificera åldersgrupps krav. Om flickor som är äldre än den angivna åldersgruppen får spela måste ligan ange en maximiålder för tjej spelarna och bekräfta hur många äldre tjejer som kan spela i vilket lag som helst. Samma regler måste gälla för alla förening i den ligan eller tävlingen. Observera att om ligan eller tävlingen fungerar som kvalificerar för en nationell SCF-tävling, kan den ligan eller tävlingen anta sina egna riktlinjer för detta men kvalificerade team måste uppfylla SCF: s nationella tävlings riktlinjer.
• För tydlighetens skull bör man förstå att pojkar inte kan spela i flickor ligor eller tävlingar om inte uttryckliga bestämmelsen om detta ingår i reglerna i den ligan eller tävling.
Pojkar kan inte spela i SCF: s flicka tävlingar.