Vad är cricket?

Cricket – ett nytillskott i svensk idrott

Cricket, sporten med krångliga regler, matcher som pågår i dagar
och där man fortfarande har te pauser i spelet - eller?
Detta är inte sällan en uppfattning av cricket man möter i Sverige.
Om cricket då inte råkar förväxlas med krocket det vill säga.
För även om cricket i Sverige växer explosionsartat så är det
fortfarande en relativt okänd sport för de allra flesta.

loading...

Så går det till

  • Cricket är ett spel mellan två lag med 11 spelare i vardera laget.
  • Cricketmatchen spelas på en stor plan med en rektangulär cricketplan i mitten
    med grindarna i vardera änden.
  • Matchen är delad i två halvlekar, där båda lagen är inne respektive ute.
  • Det lag som är ”inne”, placerar först ut två slagmän som står framför vardera grind. En av de två slagmännen står vänd mot kastaren medan slagmannen i den andra änden står beredd att springa. 
    Det lag som är ”ute” positionerar sina spelare för att begränsa slagmännens poäng eller att bränna ut slagmännen. En av utespelarna är grindvakt och en annan är kastare. När en slagman har blivit bränd får nästa slagman sin chans och så fortsätter det tills alla slagmän blivit brända. I det här läget är laget ”All Out”.
  • Vid halvlek byter lagen sida och slagmännen bli utespelare och tvärtom.
  • För att vinna matchen behöver det nya innelaget fler poäng än motståndarlaget.

Paracricket

Spela Paracricket

Oavsett dina behov och förmåga finns det spelmöjligheter
för alla i Sverige.  Om du vill prova på att spela paracricket kontakta oss eller din närmaste cricketförening.
Gå in på Para-Me och läs vidare!

Paracricket i förening

I Sverige är cricketföreningar inte bara grundstenen i spelet, utan de spelar också en nyckelroll i sitt lokalsamhälle. 

Alla förening strävar efter att se till att deras dörrar är öppna för alla. Ung eller gammal; män och kvinnor, flickor och pojkar; spela eller titta på; det finns en roll och ett lag för alla på deras lokala cricketförening.

Men det finns ibland ett behov av att erbjuda ytterligare bestämmelser för att säkerställa att alla ingår. Om ni vill erbjuder paracricket kontakta oss eller er RF-SISU konsulent.