Kommittéer och nämnder

Ditt förbund

Nationella Ligakommittén

-Samordning för Svenska  Cricketförbundets samtliga ligor (Dam, Herr och Ungdom)


- Säkerställa att alla regionala tävlingsutskott följer tävlingsbestämmelser samt ligastrukturen

- Rapportera behov av tävlingsfunktioner till Svenska Cricketförbundets styrelse för beslut.

- Sammanställa komplett tävlingsprogram för säsongen, beslut tas av Svenska Cricketförbundetsstyrelse under december månad.

- Ansvara för att utbilda och upprätta rutiner för regionala tävlingsutskott samt funktionärer.

- Identifiera utbildningsbehov inom tävlingsverksamheten samt samordna det med Svenska Cricketförbundets kansli.

- Kontinuerligt rapportera kommitténs arbete till Svenska Cricketförbundetsstyrelsen.

- Sammanställa förslag till förändringar i tävlingsbestämmelserna som revideras årligen efter säsongens slut.

-Tävlingsbestämmelserna ska godkännas av RF.

- Hantera överklaganden av tävlingsrelaterade beslut där de regionala utskotten har tagit ett tidigare beslut.


Javed Ahmed, Usman Mughal och Ahmad Amaj
Kontakta Nationella ligakommiteén


Regionala Tävlingsutskott

Ansvarsområdena för de regionala tävlingsutskotten är följande:


- Förvalta regionala ligaserier.

- Identifiera lokala problem samt påtala detta för den nationella ligakommittén.

- Hantera och besluta i ärenden gällande brott mot tävlingsbestämmelserna. OBS! Bestraffningsärenden hanteras av Disciplinnämnden

- Lösa lokala konflikter såsom: krockar i matchschemat, utebliven närvaro av domare, tillsättning av domare till Allsvenskan, Division 1 och Division 2.

-Kansliet tillsätter domare för Superettan samt så långt det är möjligt övriga divisioner.

-Kansliet ansvarar för de kontrakterade domarna.
 

Region Syd Adnan Iqbal Gill
Usman Mughal
Oktai Gholami
 
Region Väst Sahibzada Abdul Haq
Siraq Zadran
 
Region Norr Shahzeb Chaudhry
Umer Waqar

Damkommittén

Ansvarar för utvecklingen av Damcricket i Sverige
(kvinnor och flickor)
 

Ordförande Areeba Khan
Ledamot Marie Williman
Ledamot Rashmi Shekar
Ledamot Matiulla Shaikh
Ledamot Meghana Alugunoolla
Ledermot Anja Rauch

Ungdomskommitteén
Ansvarar för utvecklingen av ungdomscricket i Sverige
 

Dinesh Adhikari - Email
                    Anukool Korde -  Email
Vikram Pimalkhare - Email

Domarkommitten
 

Arshpreet Singh Sigtuna CC
Faique Arshad   Halmstad CC
Ganesh Swaroop Karlskrona CC

Disciplinnämnden

Övertar Svenska Cricketförbundets styrelses befogenheter som bestraffningsmyndighet
enligt 14 kap Riksidrottsförbundets stadgar.

Till grund för nämndens verksamhet ligger Riksidrottsförbundets stadgar,
Svenska Cricketförbundets stadgar samt
Svenska Cricketförbundets tävlingsreglementen
och meddelanden.
Om konflikt mellan bestämmelserna skulle uppstå gäller de i den ordning som här angivits.

Exempel på Bestraffningsärenden är:
- Om en klubb inte har betalat sina avgifter.

- Om ett lag inte kommit till tävling utan giltigt skäl.

- Om en avstängd spelare har spelat match.

- Om en tränare låtit en avstängd spelare, spela match.

- Den som bryter mot sekretessbestämmelser.

- Den som under träning eller match uppträtt förolämpande mot andra.

- Den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon.

- Den som genom osanna uppgifter vilselett eller försökt vilseleda annan person.

- Den som utbetalat eller tagit emot större ersättning än vad som är tillåtet.

- Den som i samband med val eller annan utövning av rösträtt otillbörligt inverkat eller försökt inverka på omröstningen, eller som på annat sätt berett sig eller annan, eller försökt bereda sig eller annan, otillbörlig förmån.

- Den som brutit mot Cricketförbundet tävlingsregler.

- Ekonomisk oegentlighet som allvarligt skadat idrottens anseende.

- Otillåten vadhållning, matchfixning.

OBS! Disciplinnämnden hanterar inte anmälningar mot en styrelseledamot i Cricketförbundet, det ska skickas direkt till RIN.

E-post till riksidrottsforbundet@rf.se eller telefon 08-699 61 89
.


Formulär för anmälan till Disciplinnämden
 

Ordförande Satish Kunjir
Ledamot Sushant Devata
Ledamot Neeha Kayani
Ledamot Anwar Sulemanji
Ledamot Deepali Thakkar