Utbildningar

Utbildningskalender


 

Cricket Sweden Tränare Utbildningsprogram

Cricket Utbildningar

Cricket Sweden ska vara ett förbund för alla oavsett inriktning och målsättning, och delar upp de aktiva i två kategorier;

1. De som tränar för att det är kul och deltar utan specifika målsättningar.

2. De som tränar för att prestera utifrån tydliga målsättningar.

Cricket Foundations
Cricket Essentials

Jag behöver hjälp att driva en förening

I den svenska grundlagen finns en bestämmelse om enskildas rätt till föreningsfrihet.

Föreningsfrihet innebär att individer själva bestämmer om man till exempel vill ansluta sig till en idrottsförening.

Idrottsföreningens demokratiska form ger medlemmarna möjlighet att själva sätta upp ramar för sitt idrottande. 

Det krävs en viss kunskap för att kunna driva en förening och därför arrangerar Cricket Sweden utbildningar i föreningskunskap.

Hitta kurser nära dig och anmäla nu

Utbildningar för Domare och Protokollförare

Cricket Sweden ska vara ett förbund med domare av hög kvalitet, därför samarbetar vi med International Cricket Council (ICC) och England and Wales Cricket Board (ECB) för domarutveckling.

Domarutbildning
Här kan du läsa mer om domarutbildningarnar
som vi rekommenderar och för vem dessa är.
Alla som genomför MCC Officials Laws of Cricket - E-learning ska registrera sig i Idrottonline.
MCC Officials Laws of Cricket

Scorerutbildning
Alla som går Basic Scoring Webbcourse ska registrera
sig i Idrottonline Basic Scoring Webbcourse

SISU Utlbilningar - Allmänna kurser

SISU Idrottsutbildarna genomför och utvecklar tränarutbildningar för tränare inom alla idrotter och åldersgrupper.

Utbildningarna ger dig som tränare aktuell kunskap, tips och idéer för att bli trygg i din tränarroll och kunna bidra till så bra verksamhet som möjligt. 

Hitta kurser nära dig och anmäl dig nu