Ekonomiskt stöd

Starta förening

Att skapa en ansökan om ekonomiskt bidrag kanske känns lite krångligt innan du försökt men det är väl investerad tid.
Ta chansen att få stöd för projekt och aktiviteter som utvecklar såväl verksamhet som förening och människor! Läs mer i menyn om de olika stöd som finns.

LOK-stöd

Om LOK-stödet

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd.
LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år.
LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Från den 1 januari 2014 gäller nya LOK-stödsföreskrifter. Alla idrottsföreningar anslutna till Svenska Cricketförbund har rätt att söka lokalt aktivitetsstöd.
Du kan läsa allt om LOK-stöd på RF:s hemsida.
Det finns även andra möjligheter till ekonomiskt stöd för er som förening, bland annat anläggningsstöd, Idrottslyftet och Internationellt stimulansbidrag. Du hittar allt du behöver om ekonomiskt stöd på: www.rf.se


Projektstöd 2021


Anläggningsstöd - max. 10 000:-/anläggning
Vi beviljar bidrag till förbättringar eller vid nyetablering av en anläggning. 
Det kan vara stöd till en ny pitch eller en flexpitch. Det kan vara stöd till en träningsbur. Det kan vara andra förbättringar av en anläggning som behöver göras.
För att vi ska kunna bevilja bidrag så ska ni ha ett samarbete med kommunen, andra klubbar som använder anläggningen samt SISU. Stödet från SCF ska ses som en del i en större satsning.
Ansökan görs genom en ansökan till info@cricket.rf.se
Ni skriver i ansökan vad ni vill göra och kontaktuppgifter till andra som ingår i projektet.

Återstartsstöd
Max 7000:-/förening
Under 2022 kommer vi kunna dela ut totalt 200 000:- i stöd till klubbar som vill växa och nå nya målgrupper, det är ett extra stöd från staten för att starta upp idrotten igen efter Corona.

Villkoren för att få söka är enligt följande:
- Klubben ska ha verksamhet eller vill starta verksamhet för barn, ungdomar eller kvinnor.

- Klubben ska ha genomfört och redovisat tidigare projekt som beviljats stöd under 2020 och  2021. Tidigare uppskjutna projekt måste ha genomförts.

- Ledare som ska ansvara för barn och ungdomsverksamhet måste gå en kurs Trygga idrottsmiljöer genom SISU eller Svensk Crickets egna "Safeguarding for young people in Cricket" - ny digital kurs som kommer i början av 2022. 
I väntan på en kurs kan ni tillsammans i föreningen arbeta igenom materialet "Skapa Trygga Idrottsmiljöer"

- Klubben ska medverka i SCF:s satsning på klubbutveckling "National Club scorecard" 

Bidraget kan användas till att köpa in låne-utrustning för barn och ungdomar. Ledararvode, marknadsföring, hyra av planer, rekrytering av ledare, föräldramöten, inköp av mellanmål.
Alla inköp ska bevisas med kvitto på svenska.

Så fort ni har registrerat ert deltagande i National Club Scorecard kan ni ansöka om bidraget. Ansökan sker i Idrottonline under fliken Idrottsmedel. Extra projektstöd omstart.


Våra försäkringar

Våra cricketföreningar har genom sitt medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Cricketförbundet (SCF) ett grundläggande försäkringsskydd via Folksam. En cricketförening och deras medlemmar omfattas till exempel automatiskt av RFs grundförsäkring och alla spelare av vår idrottsförsäkring. Sedan finns möjlighet för våra föreningar att teckna en eller flera kompletteringsförsäkringar för t ex resor utomlands eller för inventarier och egna lokaler.

Through our membership in Riksidrottsförbundet (RF) and Swedish Cricket Federation (SCF), our cricket clubs have a basic insurance coverage through Folksam. For example, a cricket club and their members are automatically covered by RF's basic insurance and all players of our sports insurance. Then there is the opportunity for our associations to sign one or more supplementary insurance policies for eg travel abroad or for inventories and own facilities.

SCF:s olycksfallsförsäkring för spelare
Denna försäkring omfattar alla spelare i klubbar som är anslutna till förbundet. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när spelare deltar i match eller organiserad träning. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna, men för att få ersättning för kostnader som bland annat hemtransport och kostnader vid akut sjukdom krävs en reseförsäkring.

Läs mer om Idrottsförsäkring  K64838 här!


RF:s grundförsäkring
Alla cricketförening som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas utan kostnad av en grundförsäkring som täcker föreningens basbehov. Den innehåller bland annat en olycksfallsförsäkring för alla ideella ledare, tränare, funktionärer och domare då de utför ideellt uppdrag åt föreningen.
Grundförsäkringens innehåll:
- Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Rättsskyddsförsäkring
- Patientförsäkring
- Olycksfalls- och krisförsäkring för funktionärer och ledare

Läs mer om RF:s grundförsäkring här!
 

RF:s kompletteringsförsäkring
Den grundförsäkring som våra föreningar har genom Riksidrottsförbundet täcker föreningens basbehov, men det finns en del annat som en idrottsförening kan behöva försäkringsskydd för. Det är till exempel viktigt att ha utökad ansvarsförsäkring om föreningen arrangerar olika aktiviteter vid sidan om den ideella idrottsliga verksamheten, men också hur medlemmarna är försäkrade på resor som görs med föreningen eller om föreningen har idrottsmaterial av större värde.

Läs mer om RF.s kompletteringsförsäkring här!


Resetilläggsförsäkring
Som cricketförening har man möjlighet att teckna en resetilläggsförsäkring när föreningen åker utomlands för att spela. Förbundet rekommenderar därför alla som reser utanför Sverige för att spela cricket att teckna antingen resetilläggsförsäkringen som täcker hela året via RF.s kompletteringsförsäkring (läs mer ovan) eller försäkring K96 för enstaka resor.
 

Läs mer om resetilläggsförsäkringen som täcker alla resor under hela året här!

Läs mer om resetilläggsförsäkringen för enstaka resor här!

Förmåner och erbjudanden

Som en medlem i RF och Svenska cricketförbundet kan medlemsförening få
 en rabatt eller förmåner på verktyg som hjälper dig administrera din förening.  
 
Swedbank
I samarbete med Riksidrottsförbundet har Swedbank tagit fram och paketerat ett antal banktjänster, inklusive fakturering och bokföring, som underlättar hanteringen av föreningens ekonomi.

Mer om banktjänster för idrotten.

Fortnox
Effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring i din idrottsförening, spara tid och få full koll på ekonomin. 

Mer om Fortnox tjänster för idrotten
 

Microsoft Office 365
Microsoft erbjuda ideella förening en rabatt på deras produktivitetslösningar. Kvalificerande organisation kan skaffa Microsoft 365 Business Premium kostnadsfritt.

Läsa mer här!


Rabatter och förmåner
På denna sida kan du/ni som medlem i  Svenska Cricketförbundet hitta mycket bra erbjudanden för idrotten.
Ni kan exempelvis flyga med Braflyg eller åka tåg med SJ till idrottspris. Ni kan boka boende för idrottspris på Scandic eller Nordic Choice Hotel och mycket mera.

För mer information klicka här!