Ideellt arbete

Driva förening

Till Svenska Cricketförbundet kommer ibland frågor om villkor för medlemskap i cricketklubbar eller för att delta i cricketklubbens aktiviteter.  Det handlar då om att klubben kräver olika arbete eller arbetsplikt för att vara medlem.

Alla som är medlemmar har rätt att delta i föreningens verksamhet på lika villkor.
Inget arbete får vara krav för medlemskap i en ideell förening.
Grunden för ideellt arbete är att det är frivilligt.
Föreningen kan inte  kräva att medlemmen betalar för att slippa arbete.
Inte heller kan klubben kräva beloppet av en omyndig medlems föräldrar eller vårdnadshavare. Utöver att krav på arbete strider mot grundläggande tankar kring medlemskap i en ideell förening finns åtminstone ett par punkter till som dessa föreningar sannolikt inte har tänkt på. I en del fall kan med fog ifrågasättas om inte den krävda arbetsinsatsen är att likna vid svartarbete. Sannolikt kan även frågor om brott mot arbetsskyddslagstiftning diskuteras.
Det är också viktigt att föreningen tänker på att ersättning till någon medlem på över 1000 kronor ska redovisas och klubben ska även betala arbetsgivaravgift om ersättningen överstiger 1/2 prisbasbelopp. Beloppets storlek ändras från år till år.
Skatteverkets hemsida kan du se beloppets storlek.
Om föreningen vägrar någon att lösa medlemskap och licens är det ett nekat medlemskap. Då måste föreningen hantera det enligt stadgarna och meddela varför föreningen nekar medlemskap.

Vad klassas som arbete?
Tillfälliga och frivilliga insatser till exempel under tävling kan vara OK även för yngre,
under 13 år. Då handlar det om lättare arbetsuppgifter.
Reglerna för hur barn och ungdomar får arbeta finns i arbetsmiljölagen AFS2013:3.
Allt nattarbete för omyndiga är förbjudet.