Administration och hemsida

Driva förening

IdrottOnline Klubb - gratis för föreningar
IdrottOnline är Riksidrottsförbundets (RF) datasystem för alla specialförbund och anslutna idrottsföreningar.
Baspaketet i IdrottOnline Klubb är kostnasdfritt för föreningar anslutna till ett specialförbund. Det omfattar medlemsadministration med ekonomifunktioner, en egen hemsida samt enkel hantering av LOK-stöd och Idrottslyftet.
Läs mer om IdrottOnline Klubb på RF:s hemsida.
 
Viktigt - godkänn hantering av uppgifter
Svenska Cricketförbundets tävlingssystem (CricClubs) används för alla seriespels- matcher. Spelarnas detaljer hämtas hämtas från IdrottOnline och därför är det viktigt att föreningens medlemsuppgifter är uppdaterade.
Föreningen behöver ge Svenska Cricketrbundet minst läsbehörighet av föreningens uppgifter. 
Gör så här: Logga i på föreningens hemsida.
Under Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Cricket.