Inkludering av nya målgrupper

Cricketförbundet ska vara en inkluderande och en motvikt i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande problem. 

Det finns plats för barn, ungdomar och vuxna, pojkar och flickor, män och kvinnor från alla samhällsskikt och olika idrottsliga ambitionsnivåer. 

Fördelen med att rekrytera nya medlemmar och målgrupper gör att svensk cricket växer och vi utvecklas tillsammans.
 

Digital broschyr