Konstituerande styrelsemöte

Tor 25 mar

Onsdagen den 24 mars kallade ordförande Zalmay Daftani till det konstituerande mötet. Styrelsen beslutade följande fördelning av posterna:
Junaid Khan - vice ordförande
Sanjay Kumar - kassör
Naz Singh - sekreterare
Övriga ledamöter med ansvar för Damverksamhet, Ungdomsverksamhet och Domare. Tävlingsverksamheten hanteras tillsvidare av ordförande Zalmay Daftani, tills förbundet har en kommitté på plats.

Rapport från Förbundsmötet 2021

Tis 23 mar

Årsmötet 2021 går nog till historien som det mest utmanande gällande att genomföra ett digitalt årsmöte. Det började redan från start med att Easymeets servrar gick ner och mötet blev 45 minuter försenat.
Därefter fortsatte tekniken att utmana oss med att flera deltagare blev "utslängda" ur systemet. Tex. så blev förbundets ordförande Zalmay Daftani bortkopplad under tiden han föredrog verksamhetsberättelsen för 2020. Mötet fick snabbt hoppa till nästa punkt och Zalmay fick komma in senare och fortsätta sin presentation.
Då många deltagare upplevt problem och inte kunnat delta på mötet så har vi idag fått information om att överklagan har skett av flera föreningar till RIN.
RIN har meddelat att de skyndsamt kommer handlägga ärendet och under tiden arbetar vi på och de val som gjordes på mötet är de som gäller just nu.
Skulle RIN besluta om att årsmötet ska göras om, så kommer hela årsmötet göras om från början enligt agendan.Det innebär val till styrelse, DN, lekmannarevisor och valberedning samt röstning gällande medlemsavgift, motioner och propositioner.
De personval som gjordes under lördagens möte var följande:

Ny ledamot i SCF styrelse
Naz Singh - Sigtuna CC - vald på 2 år
Valberedningen
Jayasree Sajja - Älmhult CC - ordförande 1 år
Pernilla Elmesjöö -Guttsta WCC- ledamot 1 år
Baboo Duggal - Karlskrona CC - ledamot 2 år
Lekmannarevisor
Sadat Sidiqi - Nacka CC
Disciplinnämnden
Alibhai Alaudin - Stockholm CC - ordförande 1 år
Sameer Sidhanti - Karlskrona CC - ledamot 2 år
Rashmi Ganjagunte - Göteborg CC - ledamot 2 år
Neeha Kayani - Djurgården CC - ledamot 1 år
Gokul Seenivasan - Göteborg Royals - ledamot 1 år
Andra viktiga beslut som togs var att:
-Stadgarna ändras så att valberedningen får längre tid på sig för revision
-Stadgarna ändras så att det tydligt framgår att valberedningen ska bestå av både män och kvinnor
-Medlemsavgiften bibehålls på 3000:-/år
-Ingen stadgeändring gällande administrationen av ligan

Ligans långa format ställs in

Tor 4 mar

På grund av den allvarliga smittspridningen av Corona i landet samt starka rekommendationer från RF och Folkhälsomyndigheten att senarelägga seriestart för senior idrott har styrelsen beslutat att ställa in det långa formatet av ligan 2021 (T30, T40).
Om situationen förändras och det blir tillåtet med senior idrott innan säsongen börjar uppmuntrar vi till regionala turneringar och SCF beviljar stöd med 5000: - till 5 regionala turneringar, Malmö, Göteborg, Mitt och 2 turneringar i Stockholm.
Gällande SPL så kommer även det senareläggas, planeringen fortgår och så snart det är tillåtet ska vi komma igång med träffar och gemensamma träningar och målet är att senast 4 veckor innan ECC turneringen i september kunna spela en SPL-turnering.
Gällande fakturan för ligaspelet 2021 så betalar ni bara för T20 och Swedish Cup.
 
In English
To all SCF clubs,
Due to the severe spread of Corona in the country and strong recommendations from RF and the Public Health Agency  to postpone the start of the series for senior sports, the board has decided to cancel the long format of the league 2021 (T30, T40).If the situation changes and senior sports are allowed before the season starts, we encourage regional tournaments and SCF grants support of SEK 5,000 to 5 regional tournaments: Malmö, Gothenburg, Mitt and 2 tournaments in Stockholm .Regarding SPL, it will be postponed as well. The planning continues and as soon as it is allowed we will start with meetings and joint trainings and the goal is to be able to play an SPL tournament no later than 4 weeks before the ECC tournament in September.
Regarding the invoice for the league fee 2021, you only pay for T20 and the Swedish Cup.

Nyhetsarkiv
Mars
2021