Viktig information gällande försäkring

Ons 24 feb
Försäkring
Svenska Cricketförbundet har sedan 2015 en medlems-och spelarförsäkring genom Folksam. Alla SCF:s klubbar omfattas av denna försäkring.
För att en medlem och spelare ska vara försäkrad krävs det att medlemmen har betalat sin medlemsavgift till klubben samt finns registrerad i medlemsregistret i Idrottonline. Försäkringen gäller för både träning och tävling.
Folksams idrottsförsäkring för cricket
​​​​ 
Brister i anläggningen
Svenska Cricketförbundet har inget ansvar för de anläggningar som klubben hyr av kommunen, det är kommunens ansvar. SCF har inte rätt att åtgärda eventuella brister på en kommuns anläggning.
Om ni har problem med en anläggning och att ni ser att det finns en risk för skador vid träning och match, måste ni påtala det för kommunen. Kommunen har skyldighet att säkerställa att den anläggning som de hyr ut är säker.
Om ni är flera klubbar som använder samma anläggning måste ni samverka och utse en talesman som kommunen kan ha kontakt med. Kommunen vill ha en samtalspartner.
Sprid gärna denna information till era medlemmar då det förekommer missförstånd gällande försäkringar och SCF:s ansvar gällande anläggningar.
 
In english
Insurance
SCF has since 2015 an insurance in Folksam for all members and players. For the insurance to be valid, the player must be registred in idrottonline and has paid their memberfee to the club.
The insurance cover both training and matchplay.
Folksam insurance for cricket
 
Venues
SCF has no responsibility for the venues that you rent from the kommun, it is the responsibility of the kommun. SCF has no rights to maintain the venues that owns by the kommun.
If you have problem with the venue and there is a risk that a player get injured during training or match you have to inform the kommun, it is their resposibility to keep the venue safe.
If you are several clubs that use the same venue, you need to cooperate and appoint a spokesperson for all the clubs. The kommun wants ta have one person that they have the contact with.
Please send this information forward to your players as there is some missunderstandings concerning this.

Viktig information till SCF Klubbar

Tor 4 feb
Corona Pandemin
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade idag att de som är födda 2002 och yngre återigen kan återgå till sina idrottsträningar. Detta gäller från den 6 februari.
 
SCF Årsmöte/AGM 20 mars
Styrelsen beslutade igår att årsmötet kommer att hållas digitalt, genom verktyget Easy Meet. De personer som ska vara ombud för er klubb, måste kunna legitimera sig med Bank-id.
Mer information om hur det kommer att gå till och vad ni behöver förbereda kommer i god tid innan mötet. Vi kommer också ha support på plats, som kommer kunna hjälpa till om det uppstår något problem.
Alla klubbar måste lämna fullmakt till den person som ska representera klubben. Fullmakten skickas till info@cricket.rf.se senast den 27 februari.
 
Tävlingsbestämmelserna
Den 11 mars klockan 18.00 -20:00 kommer vi ha en genomgång av tävlingsbestämmelserna på engelska, det kommer att vara ett live-möte.
 
Utbildning i föreningskunskap på engelska – anmäl er senast 25 februari
SCF har köpt in en digital live-sänd utbildning i föreningskunskap på engelska. Det är obligatoriskt för alla klubbar att delta på denna utbildning om man inte redan har gjort det genom SISU.
Utbildningen kommer att vara digital på kvällstid om totalt 6 timmar och delas upp på  3-4 tillfällen med föreläsare på plats som kan svara på frågor under genomgången.
Vi vill att ni är minst två representanter från varje klubbs styrelse. Anmälan är bindande och kommer man inte på utbildningen efter att man har gjort anmälan får klubben betala en avgift på 1500:-
Utbildningen kommer att ske i början på april.
Anmälan sker via länken:
 
In English
Corona Pandemic

 The parliament and national health service today released new information that those who are born in 2002 or later can resume sport training. This takes effect from february 6.
 
Cricket Sweden Annual General Meeting
 The board of Cricket Sweden concluded yesterday that the AGM will be held digitally using a platform called Easy Meet.
Respective representatives from member clubs must identify themselves using Bank-id. More information on how this will be facilitated will be provided with ample time before the AGM. 
There will also be support staff during the AGM should there be any technical issues.
All clubs must provide power of attorney to those who shall represent their organisations.
The power of attorney has to be sent  to info@cricket.rf.se not later then the 27th of Feb.
 
Competition Rules
 On the 11th March 18:00 - 20:00 there will be an information meeting on the competitions rules in english. 
 
Education on How to run a club in english - registrations close 25th february
 Cricket Sweden has invested in a digital education on the need-to-knows of running a club. Participation in this education is obligitory for every member club (if they cannot provide evidence that they have already done it through SISU)
The education will be digital and run in the evenings. With a total time of 6 hours broken down into 3-4 separate occasions.
 A minimum of 2 representatives from each club board is required. Each registration is binding and if those registered are no-shows to the education sessions a fee of 1500 SEK will be sent to their organisation.
 Education will be run in the beginning of april and registrations can be made here!

Cricket Sweden lanserar digital utbildning

Ons 3 feb
Cricket Sweden är glada över att kunna presentera ett samarbete med organisationen CoachEd gällande digital cricketutbildning.
Personer som vill utbilda sig inom Cricket kommer ges möjlighet att få sin tränarlicens genom en mix av digitala och fysiska kurser.
Genom detta avtal som Svensk Cricket ingått kommer medlemsklubbar erbjudas ett Cricket specifikt utbildningsprogram med namnet Grundläggande Cricket. Kursen kommer att ske både genom digital utbildning samt genom fysiska träffar. Utbildningen administreras av Svensk Cricket tillsammans med en certifierad leverantör.
Cricket Sweden's sportchef, Benn Harradine säger följande ” Vi är glada över att bli en partner till CoachEds digitala cricketutbildning som drivs av Gary Kirsten.”
CoachEds digitala kurser har utvecklats för att göra det möjligt för coacher och tränare att utbildas, utvecklas och bli ackrediterade utan gränser över hela världen.
Det här samarbetet gör det möjligt för oss, att som en del av den strategiska planen, säkerställa ett större antal kvalificerade coacher i våra medlemsklubbar. Vilket i sin tur säkerställer att våra blivande cricketspelare får en bra grund till utveckling.
Nuvarande Regional Squad Managers (RSM) deltar just nu i Cricket Sweden's grundkurs och vi är stolta över att ha dom som ambassadörer i vårt fortsatta arbete framåt inom Svensk Cricket.
Den grundläggande kursen kommer att lanseras nationellt under 2021 och är en del av vårt utbildningsprogram inom Svensk Cricket.
Cricket Sweden

In english
Cricket Sweden is pleased to announce a partnership with online cricket coaching organization, CoacheEd . 
Interested persons in Sweden will be able to receive their Cricket Coaching Accreditation through a mix of online and face to face courses.  
Through the agreement Cricket Sweden member clubs will be offered a cricket specific education programmed termed Cricket Essentials. The Cricket Essentials course incorporates an online component as well as a face to face component administered by Cricket Sweden certified service providers.  
Cricket Sweden’s high performance director Benn Harradine said, “We are thrilled to partner with CoachEd online cricket coaching platform powered by Gary Kirsten.” 
The CoachEd online courses have been developed to enable cricket coaches to learn, develop and become accredited without restriction, from anywhere in the world
This partnership will assist us, as part of our strategic plan, in having a greater depth of qualified coaches in our member clubs to ensure our aspiring cricketers are offered a valuable pathway for development
Our current Regional Squad Managers are taking part in Cricket Sweden’s Coach Essentials course and we are proud to have them as ambassadors for our vision forward with Swedish Cricket.  
The essentials course will be rolled out nationally during 2021 as a key stepping stone in our coach education pathway. 

Nyhetsarkiv
Februari
2021