Cricket - det är här det händer!

Vad är cricket?
Här får du veta mera!

Vi söker projektledare/administratör

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss under de kommande två åren fram till 31/12 2023. Tjänsten är en heltidstjänst och delad mellan projektledning samt administration Läs mer

Framflyttade evenemang pga. av nya restriktioner

Följande aktiviteter kommer att flyttas fram pga. ökad smittspridning och nya restriktioner som Folkhälsomyndigheten har föreslagit för regeringen.
Mens national training 14/1-2022
Women Essential Course 29-30/1-2022
Deltagarna är informerade samt kommer få uppdaterad information senare
 

Nya restriktioner från den 12 januari

Vid matcher med publik
Anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (t.ex. tävling eller uppvisning) inomhus med fler än 20 och högst 500 deltagare ska:
   • Anvisa deltagare sittplats, och
   • Ställa krav på uppvisande av vaccinationsbevis, eller
   • Anvisa deltagarna sittplats,
   • Se till att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled
      samt framåt och bakåt från andra sällskap, och
   • Begränsa antalet deltagare i varje sällskap till högst 8 personer.

Vid träning inomhus

  • För kultur och fritidsverksamheter inomhus ställs krav på 10 kvadratmeter per person
  • Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras
  • Anordnare av enstaka aktiviteter, matcher eller endagstävlingar bör vidta förebyggande smittskyddsåtgärder.

   
Läger, cuper och större sammankomster
Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
.
Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig.

Årsmötet 2022 den 27 mars klockan 13:00 i Stockholm

Handlingarna presenteras 3 veckor innan mötet
Motioner ska skickas in senast 27 februari till info@cricket.rf.se
Rösträtt har alla klubbar som varit medlemmar sedan 27 augusti-21
och har betalt medlemsavgiften för 2022.
Valberedningen meddelar senast 27 december vilka som står i tur att avgå
och vilka som avböjt omval
Formulär för nominering till styrelsen
Formulär för nominering till Disciplinnämnden

U17 juniorlandslag fortsättnings aktivitet

Under säsongen 2021 genomförde juniorlandslagets coach Rajan Sharma ett antal  U17 tester. Efter tester fanns det ett antal spelare som valdes ut för nästa nivå och framtida aktiviteter. Dessa utvalda spelare publicerades på hemsidan här.
I syfte att följa upp dessa utvalda spelare kallas de nu till regionala träffar:

tockholm – 5:e februari, 2022
Rinkebyhallen - Rinkebystråken 53
Tid: 11:00 - 19:00

Bekräfta din medverkan genom att skicka mail till Coach Rajan

Rajan Sharma kommer att ansvara för dessa träffar tillsammans med två assisterande coacher.
Om det finns spelare som inte kunde medverka på tidigare tester,
vänligen kontakta Rajan Sharma så snart som möjligt.
De spelare som har testat tidigare men inte tagits ut till fortsatta aktiviteter
har inte möjlighet att testa en andra gång.

loading...

Kalender